logo
OPS-suositus

Erityisopetus

Suomi-koulujen opetus on ensisijasesti täydentävää suomen kielen ja Suomen kulttuurin opetusta. Koulun opetus tukee kotona opittua kielitaitoa. Suomi vieraana kielenä -ryhmiä voidaan perustaa tarpeen mukaan. Vaikka Suomi-koulu onkin avoin kaikille ulkosuomalaislapsille, sillä ei ole velvollisuutta eikä resursseja erityisopetuksen järjestämiseen sen tarpeessa oleville oppilaille.

Koulu voi toki ottaa käytäntöön jonkinlaisen koeajan, jonka jälkeen erityisopetuksen tarpeessa olevan oppilaan jatkamisesta Suomi-koulussa päätetään tapauskohtaisesti.

Mitä enemmän opettaja tietää oppilaan oppimistaustasta, -vaikeuksista ja tuen tarpeesta, sitä helpommin lapsi voidaan integroida luokkaan. Luottamus opettajan ja perheen välillä on ensiarvoisen tärkeää.

Liite: Zürichin Suomi-koulun erityisjärjestelyt (pdf, sivu 3)

Ks. myös Vaitiolovelvollisuus

Takaisin hakemistoon

Liity jäseneksemme
Järjestöön voivat liittyä kaikki maailmalla toimivat Suomi-koulut.
LIITY