logo
OPS-suositus

Hallintomallit

Suomi-koulujen hallinto voidaan järjestää monin eri tavoin, kuten alla olevista esimerkeistä voi päätellä.

Iso-Britannia

Ison-Britannian Suomi-koulut ovat hallinnollisesti ja taloudellisesti itsenäisiä yksikköjä, ja suurin osa kouluista on rekisteröityneitä charitejä eli yleishyödyllisiä yhdistyksiä (Registered Charity in England and Wales). Näiden koulujen mallisäännöt noudattavat maan Charity-lakia (Charities Act 2006).

Ison-Britannian suurin suomalaisjärjestö Finn-Guild toimii koulujen koordinoijana ja tiedotuksen keskuksena sekä mahdollistaa maan Suomi-koulujen toimintaa kehittävän koulujen tukiryhmän toiminnan.

Italia

Italiassa Suomi-koulut toimivat paikallisten Suomi-Seurojen (esim. Rooman Suomi-koulu) tai Club Finlandian alaisuudessa (Milanon Suomi-koulu). Kouluilla on edustus Suomi-Seuran johtokunnassa, mutta ei omaa johtokuntaa. Samat henkilöt ovat usein aktiivisia sekä seuran että koulun toiminnassa. Koulujen toiminta rahoitetaan kuten muuallakin valtion toiminta-avustuksen turvin, vaikkakin yhdistyksen ja koulun talousasiat saattavat olla osittain tai kokonaan yhteisiä.

Saksa

Kaikki koulut ovat itsenäisiä yksiköitä, joskin Pohjois-, Keski- ja Etelä-Saksan koulut ovat alueellisesti verkostuneita. Jokainen koulu anoo toiminta-avustusta erikseen. Kaikkien koulujen yhteinen Pedagoginen neuvosto tukee opettajien työtä ja järjestää koulutuspäivät sekä oppilaiden pääsiäisen opintomatkan Suomeen.

Saksa / Frankfurtin suomalainen kouluyhdistys

Frankfurtin suomalaisen kouluyhdistyksen piirissä toimii tällä hetkellä seitsemän koulua, joissa on yhteensä 20 ryhmää. Kouluilla on yksi yhteinen johtokunta, joka hoitaa koko yhdistyksen koulutoimintaa.

Sveitsi

Sveitsin 10 Suomi-koulua ovat hallinnollisesti ja taloudellisesti itsenäisiä, rekisteröimättömiä yhdistyksiä. Koulut ovat viime vuosina yhtenäistäneet toimintaansa mm. opettajien palkkauksen ja kulukorvausten osalta. Kouluilla on yhteinen opetussuunnitelma sekä yhteiset todistus- ja arviointilomakkeet. Kouluilla on ns. yhdyshenkilö, joka toimii linkkinä koulujen ja Suomi-Seuran välillä sekä edustaa kouluja esim. Suomen Ystävät Sveitsissä -yhdistyksessä. Koulutuspäivien järjestelyt hoitaa jokainen koulu vuorollaan, ja yhdyshenkilö on vastuussa sopivan kouluttajan etsimisessä.

Takaisin hakemistoon

Liity jäseneksemme
Järjestöön voivat liittyä kaikki maailmalla toimivat Suomi-koulut.
LIITY