logo
OPS-suositus

Koulutus (opettajan)

Suomi-koulun opettajuuteen pätevöittävää tutkintoa ei ole olemassa. Noin 45 %:lla opettajista on Maila Eichhornin vuonna 2006 tekemän selvityksen mukaan opettajan tai lastentarhanopettajan koulutus. Toiminnassa on kuitenkin mukana koulutustaustaltaan hyvin erilaisia ihmisiä, mikä osoittaa rohkeutta ja asialle omistautumista. Työssä oppii, ja lisäkoulutusta on saatavissa.

Opetushallitus järjestää Suomi-koulun opettajille joka vuosi koulutuspäivät. Tämä kolmipäiväinen koulutustilaisuus on elokuun alussa Helsingissä, ja se on opettajille ilmainen. Kutsu lähetetään koulujen / vanhempainneuvostojen puheenjohtajille hyvissä ajoin keväällä. Heidän tehtävänään on tiedottaa asiasta opettajille. Suomi-koulujen tuki ry tiedottaa koulutuspäivien ajankohdasta sekä julkaisee ohjelman nettisivuillaan www.suomikoulut.fi heti sen ilmestyttyä. Se on myös Suomi-Seura ry:n sivustolla.

Useissa maissa järjestetään omia maakohtaisia koulutuspäiviä. Näin on ainakin Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Sveitsissä ja Kreikassa. Satunnaisia koulutuksia on useimmin ollut Pohjois-Amerikassa ja Kanadassa. Suomi-koulujen tuki ry on vienyt kouluttajia myös kaukomaille: Australiaan, Singaporeen, Shanghaihin ja Montrealiin.

Järjestelyjä varten koulujen kattojärjestö / pedagoginen neuvosto / yhdyshenkilö voi anoa valtionavustusta Suomi-Seuran kautta sekä saada apua Suomi-koulujen tuki ry:ltä sopivien kouluttajien löytämiseksi.

Ohjeita Suomi-koulujen opettajille suunnattujen maakohtaisten koulutusten järjestäjille

ks. Apurahat

Suomi-koulun opettajalla saattaa olla mahdollisuus osallistua paikallisen opetushallituksen tai koulutoimen järjestämään koulutukseen, joka on tarkoitettu oman äidinkielen opettajille. Suomi-koulun johtokunnan kannattaa motivoida opettajiaan osallistumaan tällaiseen koulutukseen, koska yhteistyö muiden oman äidinkielen opettajien tai paikallisen koulun opettajien kanssa voi tuoda lisäpotkua omaan opetukseen. Jos Suomi-koulu maksaa kurssimaksun ja / tai korvausta kuluista ja matkoista, opettajan motivaatiokin on suurempi.

Takaisin hakemistoon

Liity jäseneksemme
Järjestöön voivat liittyä kaikki maailmalla toimivat Suomi-koulut.
LIITY