logo
OPS-suositus

Örinät koulun sisällä (erimielisyydet, riidat, kriisit ym.)

Suomi-koulussa saattaa puhjeta pienestä erimielisyydestä isompikin kriisi, jolloin vanhemmat / johtokunta / opettajat eivät enää keskitykään opetuksen järjestämisen kysymyksiin, vaan selvittelevät välejään jonkun sanomisen, tekemisen tai tekemättä jättämisen vuoksi.

Erimielisyydet ovat normaaleja jokaisessa yhdistyksessä silloin tällöin, mutta ne eivät saa häiritä varsinaista toimintaa. Jos riidan osapuolet eivät voi selvittää asiaa keskenään, kannattaa asia ottaa johtokunnan käsiteltäväksi. Avoin keskustelu, virheratkaisujen korjaaminen ja päätös toimintamallista vastaavissa tilanteissa auttaa kaikkia palaamaan koulun ydintehtävään – opetukseen. Missään tapauksessa ei kannata lähteä mukaan sähköpostivuodatusten joukkopostituksiin ja näin vain pahentaa tilannetta.

Jos riita ei ratkea ja se häiritsee koulun sisäistä ilmapiiriä, on aika etsiä apua ulkopuolisilta. Jos saman maan kouluilla on yhteinen kattojärjestö, koulujen yhdyshenkilö tms., voidaan miettiä avun hakemista näiltä.

Takaisin hakemistoon

Liity jäseneksemme
Järjestöön voivat liittyä kaikki maailmalla toimivat Suomi-koulut.
LIITY