logo
OPS-suositus

Pöytäkirjat

Koulun johtokunnan / vanhempainneuvoston kokouksista ja vuosikokouksista pidetään pöytäkirjaa. Koulun käytännön mukaan pöytäkirja on joko päätöspöytäkirja tai sitä seikkaperäisempi selostus- tai keskustelupöytäkirja. Päätöspöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset ilman perusteluja ja muita kommentteja. Tämä on ns. minimipöytäkirja. Selostuspöytäkirjaan kirjataan pääesitys, keskustelussa tehdyt esitykset lyhyine perusteluineen, äänestys tai vaali sekä päätös. Keskustelupöytäkirja sisältää myös kokouksessa käytetyt puheenvuorot.

Pöytäkirjat kuuluvat koulun asiakirjoihin / dokumentteihin. Lisää ohjeita saa Yhdistystieto-sivustolta.

Ks. Arkisto

Takaisin hakemistoon

Liity jäseneksemme
Järjestöön voivat liittyä kaikki maailmalla toimivat Suomi-koulut.
LIITY