logo
OPS-suositus

Rekisteröity yhdistys

Joissakin maissa Suomi-koulut ovat rekisteröityjä yhdistyksiä eli koulut on merkitty toimintamaansa viralliseen yhdistysrekisteriin. Rekisteröidyt yhdistykset ovat oikeuskelpoisia (Suomen lain mukaan ‘oikeushenkilöitä’) eivätkä niiden jäsenet vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista. Rekisteröidyn yhdistyksen hallituksen jäsenillä on kuitenkin tilivelvollisuus yhdistystä kohtaan. (ks. Iso-Britannia alla).Rekisteröitymättömän yhdistyksen toiminnasta vastaavat sen johdossa toimivat henkilöt.

Esimerkkejä: Isossa-Britanniassa melkein kaikki, ainakin suurimmat ja vakiintuneimmat Suomi-koulut ovat rekisteröityjä yleishyödyllisiä yhdistyksiä (= Registered Charity in England and Wales). Rekisteröintikustannukset maksoi Finn-Guild. Koulut saivat virallisen aseman ja yhtenäiset, lakimiesten laatimat säännöt. Charity-status takasi kouluille myös vapautuksen tulo- ja omaisuusverosta. Usein charity saa myös alennuksia esim. vuokrista. Englannin ja Walesin Charity-lain mukaan näiden Suomi-koulujen toiminnasta ovat henkilökohtaisessa vastuussa johtokunnan jäsenet (= Trustees).

Kouluyhdistyksen rekisteröinnin tarpeellisuudesta ja eduista toimintamaassa kannattaa ottaa selvää jo siinä vaiheessa, kun uutta koulua ollaan perustamassa.

Takaisin hakemistoon

Liity jäseneksemme
Järjestöön voivat liittyä kaikki maailmalla toimivat Suomi-koulut.
LIITY