logo
OPS-suositus

Ryhmäkoko

Valtionavustuskriteereiden mukaan Suomi-koulujen ryhmäkoko on vähintään kuusi oppilasta. Jos koulussa on vaikkapa 20 oppilasta, avustusta myönnetään kolmen luokan mukaan (20 : 6 = 3 luokkaa). Opetuksen kannalta voi olla mielekästä jakaa oppilaat niin, että jossakin luokassa on vain neljä oppilasta ja muissa kahdessa vastaavasti enemmän. Tälläinen ryhmäjako ei vaikuta avustuksen määrään.

Jokainen 6 oppilaan ryhmä saa avustusta. Hakemukseen tulee kirjoittaa kaikki 3-18–vuotiaat oppilaat ja ryhmät sellaisina kuin ne toimivat. Alle kuudenkin oppilaan ryhmät kannattaa sisällyttää hakemukseen. (Maarit Hyvärinen, Suomi-Seura, 2010.)

Useimmissa kouluissa oppilaat jaetaan ikäryhmiin. Vakiintuneet ryhmät ovat pienemmissä kouluissa alle kouluikäiset, pienet koululaiset (1.-3. lk) ja vanhemmat koululaiset 4-luokkalaisista ylöspäin. Usein käytetään myös nimityksiä pienten ryhmät, keskiryhmät ja isojen ryhmät.

Jos koulussa on tarpeeksi ummikkolapsia, voidaan harkita oman ryhmän perustamista näille oppilaille. Vaikka ryhmässä olisi hyvinkin eri-ikäisiä oppilaita, samassa tilanteessa olevien opetus suomi vieraana kielenä -metodeilla tuo todennäköisesti parempia tuloksia kuin näiden oppilaiden jakaminen ikäryhmiin, joissa he eivät saa riittävää tukea. Tosin on aina huomattava, että oppilaan motivaatio saattaa olla riippuvainen koulussa syntyvistä sosiaalisista kontakteista.

Sama koskee suomea äidinkielenään puhuvien ryhmiä: niissä voivat opiskella hiljattain maahan muuttaneet oppilaat, jotka eivät tarvitse suomi toisena kielenä -tyyppistä opetusta.

Koulussa voidaan harkita perheet yhdessä -opetusta, jossa suomalaisen suomea taitamattomat aviopuolisot opiskelevat yhdessä lastensa kanssa. Aikuisopiskelijat eivät kuitenkaan kuulu Suomi-koulujen valtionavustuksen piiriin.

Takaisin hakemistoon

Liity jäseneksemme
Järjestöön voivat liittyä kaikki maailmalla toimivat Suomi-koulut.
LIITY