logo
OPS-suositus

Toiminta-avustukset (valtionavustukset)

UUTTA: Suomi-Seuran jakamat valtionavustukset Suomi-kouluille ovat haettavissa kerran vuodessa, hakuaika syyskuun loppuun mennessä.

Taustaa:

Opetusministeriön työryhmän selvityksessä v. 1976 määriteltiin Suomi-koulujen avustuksen jakoperiaatteet, ja Opetushallitus on noudattanut koulujen avustamisessa opetusministeriön laatimia ohjeita. Lähtökohtana on, että avustusta annetaan 2/3 opettajan saamasta palkkiosta. Avustuksen piiriin on sisällytetty kaikki koululais- ja leikkikouluryhmät. Pienten lasten alaikäraja on kolme vuotta ja opetusryhmän minimikoko kuusi oppilasta. Opetukseen myönnettyjen varojen lisäksi on voitu antaa harkinnanvaraista vuokra-avustusta. Koska osa kouluista työskentelee ilmaistiloissa, osa taas maksaa hyvinkin korkeita vuokria, on kohtuullista, että tämä otetaan huomioon avustuksia jaettaessa. (Maila Eichhorn: Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa, Suomi-koulujen toimintaedellytysten kartoitus , 2006)

Yksittäisen koulun avustus lasketaan seuraavasti:

1)  2/3 opettajien palkoista, laskennallisena 22 tai 18 euroa/oppitunti (max. 2 oppituntia/ryhmä/viikko)

2)  2/3 vuokrakuluista, kuitenkin enintään 1000 euroa vuodessa (alle 50 oppilaan koulut) tai 1300 euroa vuodessa (yli 50 oppilaan koulut)

3)  oppimateriaaliin 20 euroa/oppilas

(Lähde: Suomi-Seuran ohjeet 2012)

Toiminta-avustusta haetaan Suomi-Seura ry:n kautta.

Ks Anomus (vasltionavustusten anominen)

Takaisin hakemistoon

Liity jäseneksemme
Järjestöön voivat liittyä kaikki maailmalla toimivat Suomi-koulut.
LIITY