logo
OPS-suositus

Työsopimus

Työsopimus voi olla myös suullinen, mutta kirjallisella sopimuksella voidaan luotettavasti todistaa, mitä on sovittu. Kirjallisen työsopimuksen vähimmäissisältöön kuuluvat mm. seuraavat seikat:

  • työnantajan ja opettajan yhteystiedot
  • työnteon alkamisajankohta
  • määräaikaisen sopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste ● koeajan pituus (jos koeajasta sovitaan)
  • työntekopaikka
  • opettajan pääasialliset työtehtävät
  • palkan määräytymisperusteet ja palkanmaksukausi
  • työaika
  • irtisanomisaika tai sen määräytymisperuste

Takaisin hakemistoon

Liity jäseneksemme
Järjestöön voivat liittyä kaikki maailmalla toimivat Suomi-koulut.
LIITY