logo
OPS-suositus

Vaitiolovelvollisuus

Vaitiolovelvollisuudella tarkoitetaan Suomi-koulun yhteydessä esim. opettajan tai johtokunnan saamien luottamuksellisten oppilastietojen säilyttämistä. Oppilaasta koulussa kerättävien tietojen tulee olla opetuksen järjestämisen kannalta tarpeellisia. Tällaisia ovat koulun käyntiin vaikuttavat oppimisvaikeudet, lukihäiriö tai keskittymisvaikeudet. Näillä kaikilla voi olla merkitystä ryhmäjakoa pohdittaessa.

Suomen lastensuojelulain mukaan opettajalla on velvollisuus ilmoittaa lastensuojelutarpeesta sosiaalilautakunnalle. Tällaisessa tapauksessa opettajan ei tarvitse pelätä salassapitosäännösten rikkomista. Jos opettaja esim. epäilee lapsen olevan perheväkivallan kohteena, hänen kannattaa keskustella koulunjohtajan kanssa epäilyistään. Tämän jälkeen sovitaan, miten asiassa on parasta toimia.

Ks. myös Oppilasrekisteri (sis. mm. kommentin tietosuojalakien noudattamisen tärkeydestä)

Takaisin hakemistoon

Liity jäseneksemme
Järjestöön voivat liittyä kaikki maailmalla toimivat Suomi-koulut.
LIITY