Kuullun ymmärtäminen

Tehtävä 11

Kuuntele teksti painamalla Play-näppäintä ja valitse sen jälkeen oikea vaihtoehto.