Kuullun ymmärtäminen

Tehtävä 14

Kuuntele teksti painamalla Play-näppäintä ja valitse sen jälkeen oikea vaihtoehto.