Kuullun ymmärtäminen

Tehtävä 15

Kuuntele teksti painamalla Play-näppäintä ja valitse sen jälkeen oikea vaihtoehto.