Kuullun ymmärtäminen

Tehtävä 18

Kuuntele teksti painamalla Play-näppäintä ja valitse sen jälkeen oikea vaihtoehto.