Kuullun ymmärtäminen

Tehtävä 6

Kuuntele teksti painamalla Play-näppäintä ja valitse sen jälkeen oikea vaihtoehto.