Tekstin ymmärtäminen

Tehtävä 16: Täydennystehtävä

Alla on kaksi sisällöltään samanlaista tekstiä. Täydennä jälkimmäisen tekstin aukot sopivilla sanoilla ensimmäisen tekstin perusteella (1 - 2 / aukko). Jos vastauksesi sisältää ääkkösiä, voit käyttää tarvittaessa niiden syöttämiseen tehtävän alla olevia ä- ja ö-painikkeita. Kun olet valmis, paina lopuksi Tarkista.
1. Teksti

Ruoan hinta nousee Suomessa nopeasti. Se on noussut Suomessa enemmän kuin muissa maissa, joissa käytetään euroa. Vuodessa ruoan hinta nousi yli seitsemän prosenttia. Vain Latviassa ja Liettuassa ruoan hinnan nousu on ollut nopeampaa kuin Suomessa.


Kaksi suurta keskusliikettä K-kauppa ja S-kauppa hallitsevat ruoan myyntiä Suomessa. Hinnat ovat korkeita, koska kilpailua on vähän. Kaupat saavat ruoan myymisestä enemmän voittoa Suomessa kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa.


2. Teksti

Ruoan hinta nousee Suomessa nopeasti. Suomessa ruoka on nopeammin kuin muissa euromaissa. Se on nyt yli seitsemän prosenttia kalliimpaa kuin vuonna. Latviassa ja Liettuassa ruoan hinta kohosi nopeammin kuin Suomessa.


Kaksi suurta keskusliikettä K-kauppa ja S-kauppa myyvät suurimman ruoasta Suomessa. Hinnat ovat korkeita, koska kilpailua on vähän. Keski-Euroopassa kaupat saavat ruoan myymisestä voittoa kuin Suomessa.


Lähde: http://www.yle.fi/ulkomailla/index.php?id=4573 (tekstiä muokattu)