Rakenne

Tehtävä 7: Monivalintatehtävä

Lue oheinen teksti ja valitse oikeat sanat puuttuvien sanojen paikoille.

Onnelliset suomalaiset

Eurooppalaisen sosiaalitutkimuksen (ESS) v. 2007 tekemän kyselyn mukaan suomalaiset kuuluvat Euroopassa kaikkein 1.____________________ ihmisten joukkoon.


Kyselyssä suomalaisten onnellisuuden keskiarvo (8,0) oli kolmanneksi 2.____________________ Euroopassa. Suomalaisia 3.____________________ ovat vain tanskalaiset (8,3) ja sveitsiläiset (8,1). Suomen jälkeen 4.____________________ onnellisuuspisteitä saivat Ruotsi ja Norja (7,9) sekä Hollanti (7,7). Euroopan 5.____________________ keskiarvot olivat entisissä itäblokin maissa.


Onnellisuutta kysyttiin hyvin 6.____________________ : ”Kuinka onnellinen olette?” Vastaajat saivat kertoa omasta tilanteestaan asteikolla 7.____________________ (= erittäin onneton) 8.___________________ (=erittäin onnellinen).


Jos tarkastellaan erittäin onnellisten ja erittäin onnettomien osuutta eri maissa, niin 9.____________________ lähes puolet pitää itseään hyvin onnellisena, kun taas sveitsiläisistä runsaat 40 %. Tanskassa myös onnettomien osuus on kaikkein 10.____________________. Suomessa erittäin 11.____________________ on toiseksi vähiten ja erittäin onnellisia kolmanneksi 12.____________________. Muihin maihin verrattuna Suomessa on siis paljon hyvin onnellisia ja vähän erittäin onnettomia.


Lähde: http://www.kela.fi