Rakenne

Tehtävä 5: Monivalintatehtävä

Lue oheinen teksti ja valitse oikeat sanat puuttuvien sanojen paikoille.

Tilastotietoa suomalaisista

Suomessa asuu nykyään vähän yli 5,3 miljoonaa 1.___________________________. Näistä yli 90 % puhuu 2._________________________________ Ruotsin kielen 3._________________________ on Suomessa 5,5 % , ja saamen kieltä 4.______________________ vain n. 7000. Muiden kielten osuus on hyvin pieni: vain n. 2 % koko Suomen 5._____________________ puhuu muita äidinkieliä kuten venäjää, ranskaa tai saksaa.


Suomalainen nainen solmii 6.__________________________ keskimäärin 26-vuotiaana, mies 28-vuotiaana. Avioliitossa elää n. 70 % 7._______________________, avoliitossa n. 14 %. Avoliitto tarkoittaa, että 8._____________________ yhdessä, mutta ei olla naimisissa. Suomessa on kuitenkin kovin paljon 9.__________________. Nykyään joka kolmas aviopareista 10._________________________.


Perheet ovat tavallisesti pieniä. Suomalaisissa perheissä on nykyään keskimäärin 1,7 11.___________________________. Yli puolet suomalaisista perheistä on ydinperheitä. 12._____________________________ kuuluvat äiti, isä ja lapset. Perhettä, jossa on vain äiti tai isä ja lapset, nimitetään 13.________________________________________. Uusperhe taas on perhe, jossa on sekä 14.______________________________ yhteiset lapset että myös toisen lapset aikaisemmasta liitosta.


Suomessa vanhojen ihmisten määrä kasvaa koko ajan. Nykyään naisten keski-ikä on 82 vuotta ja miesten seitsemän vuotta 15._______________________. On laskettu, että 16.___________________________ _______________ kuluttua suomalaisista 23 % on eläkeläisiä ja 17 % lapsia. Tämä merkitsee sitä, että silloin kaksi työikäistä ihmistä joutuu 17.__________________________ kolmen ihmisen sosiaaliturvan.


Lähde: http://virtuoosi.pkky.fi/vilma