Sanasto

Tehtävä 4

Mikä seuraavista ei kuulu joukkoon?