Sanasto

Tehtävä 5

Mikä seuraavista ei kuulu joukkoon?