Rakenne

Tehtävä 2: Monivalintatehtävä

Valitse oikea vaihtoehto.