Sanasto

Tehtävä 6

Mikä seuraavista ei kuulu joukkoon?