Sanasto

Tehtävä 1

Mitkä sanat tarkoittavat samaa tai lähes samaa? Valitse paras vaihtoehto.