Sanasto

Tehtävä 7

Mikä seuraavista ei kuulu joukkoon?