Rakenne

Tehtävä 1: Monivalintatehtävä

Lue oheinen teksti ja valitse oikeat sanat puuttuvien sanojen paikoille.

Huhtikuun ensimmäistä päivää kutsutaan 1)____________________. Silloin sopii 2)____________________ ystäviä ja tehdä kaikenlaisia piloja. Kun kuulija menee 3)____________________ , voit sanoa hänelle: ”Aprillia, aprillia, syö silliä ja juo kuravettä päälle!”


Jos joku ystäväsi narraa sinua 4)____________________ , et saa suuttua! Mutta mieti 5)____________________ jokin pila, jolla narraat ystävääsi vuoden päästä.


Aprillipäivän teho perustuu yllätykseen, siksi 6)____________________ ei ole merkitty edes almanakkaan!Lähde: http://papunet.net/selko/ajankohtaista/merkkipaivia/