logo
OPS-suositus

Suomi-koulujen tuki

Suomi-kouluilla tarkoitetaan Suomen valtion tukemia kielikouluja joissa annetaan suomalaistaustaisille lapsille täydentävää opetusta suomen kielessä sekä tutustutetaan heitä suomalaiseen kulttuuriin.

Mikä on Suomi-koulu?

Suomi-koulut antavat suomen / ruotsin kielen täydentävää opetusta ulkosuomalaislapsille ja -nuorille. Oppilaista osa asuu ulkomailla pysyvästi, osa väliaikaisesti vanhempien työn vuoksi.

Suomi-koulut maailmalla

Maailmassa toimii reilusti yli sata Suomi-koulua. Lähes kaikki ovat Suomi-koulujen tuki ry:n jäseniä. Tällä sivulla ovat kaikki tiedossamme olevat maailman Suomi-koulut lueteltuina maanosittain ja maittain.

Liity jäseneksemme

Suomi-koulujen tuki ry:hyn liitytään ilmoittamalla koulun johtajan ja opettajien yhteystiedot järjestömme sihteerille.