logo
OPS-suositus

Perustietoa yhdistyksestä

Suomi-koulujen tuki ry on Kansanvalistusseuran, Kesälukioseuran Suomi-Seuran ja Äidinkielen opettajain liiton 22.5.2006 perustama yhdistys. Sen tehtävänä on mm.

  • tukea koulujen opettajia opetukseen liittyvissä kysymyksissä
  • edistää Suomi-koulujen tunnettuutta Suomessa ja muualla maailmassa
  • pitää yhteyttä järjestöä lähellä oleviin yhteisöihin ja valtionhallintoon
  • järjestää koulutus- esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
  • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa

Järjestö on yleishyödyllinen ja voittoa tuottamaton. Se toimii Äidinkielen opettajain liiton sisaryhdistyksenä.

Järjestön nimi eri kielillä

Englanniksi: The Association Supporting the Finnish Language Schools Abroad

Ranskaksi: L’association de soutien aux écoles finlandaises

Saksaksi: Der Förderverein der finnischen Sprachschulen im Ausland

Yhteystiedot

Postiosoite:
Suomi-koulujen tuki ry
Mariankatu 7 C 1
00170 Helsinki

Käyntiosoite:
Suomi-koulujen tuki ry / Äidinkielenopettajain liitto
Mariankatu 7 C 1
Helsinki

Sähköposti:  puheenjohtaja.suomikoulut@gmail.com

Liity jäseneksemme
Järjestöön voivat liittyä kaikki maailmalla toimivat Suomi-koulut.
LIITY