logo
OPS-suositus

Tämän Suomi-koulujen juhlaoppaan ovat toimittaneet 

Päivi Kauppila, Pariisin Suomi-koulu, p_kauppila(at)hotmail.com
Veera Toivonen, Belgian Suomi-koulu, veera.toivonen(at)gmail.com
Liisa Hoffman, Münsterin suomalainen kielikoulu, pianistms(at)aol.com

 

Sähköiset lähteet:

http://europa.eu/quick-links/eu-kids/index_fi.htm
http://fi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Etusivu
http://oppiminen.yle.fi/kalevala
http:opettajatv.yle.fi/juhlapaivat
http://opettajatv.yle.fi/oppimateriaalit?str=Yleissopimus{0504728ba719ed6e5d7b0faa92928f8739879f7a873dfaa002da8d2d71731378}20lapsen{0504728ba719ed6e5d7b0faa92928f8739879f7a873dfaa002da8d2d71731378}20oikeuksista
http://papunet.net/selko/tarinat/seitseman-veljesta/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_pakanallinen_juhlaperinne
http://www.deezer.com
http://www.finlit.fi/tietopalvelu/elias/el_elama.html
http://www.juhlitaan.net
http://www.kainuuneinoleinoseura.fi/
http://www.kalevalaseura.fi/kalevalankankahilla/
http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2058
http://www.peda.net/veraja/mantsala/ohkola/linkit/juhlat
http://www.seitsemanveljesta.net/
http://www.spotify.com
http://www.valto.fi/yk-n-lapsen-oikeuksien-sopimus
http://www.verkkokampanjat.fi/akuankka/digi_aku/
http://www.youtube.com/
http://www.akuankka.fi
http://www.almanakka.fi
http://www.edu.fi
http://www.etunimet.net
http://www.evl.fi
http://www.finlex.fi
http://www.lastenpresidentti.fi
http://www.minedu.fi
http://www.mll.fi
http://www.positiivarit.fi
http://www.paivyri.fi
http://www.ruokatieto.fi
http://www.yhteisetlapsemme.fi
http://oppiminen.yle.fi/