logo
OPS-suositus

Suomi-koulut – kieltä ja kulttuuria ulkosuomalaislapsille ja -nuorille

Suomi-kouluilla tarkoitetaan Suomen valtion tukemia kielikouluja joissa annetaan suomalaistaustaisille lapsille täydentävää opetusta suomen kielessä sekä tutustutetaan heitä suomalaiseen kulttuuriin. Täydentävällä opetuksella tarkoitetaan varsinaisen koulunkäynnin rinnalla annettavaa opetusta.

Suomi-koulut saavat Suomesta harkinnanvaraista valtionavustusta 3-18 – vuotiaiden suomalaistaustaisten oppilaiden opetukseen. Lisäksi joissain Suomi-kouluissa saattaa olla oppilaita tai opetusryhmiä, esim. aikuisryhmiä ja taaperoryhmiä, jotka eivät kuulu valtionavustuksen piiriin.

Nykyään Suomi-kouluja toimii jo 45 maassa. Niissä opiskelee suomea n. 4 000 lasta ja nuorta. Koulut ovat yleensä melko pieniä: keskimääräinen Suomi-koulun koko on n. 30 oppilasta, mutta on myös yli 100 oppilaan kouluja.

Ensimmäiset säännöllistä opetusta antaneet suomen kielen koulut perustettiin Kanadaan jo 1960-luvulla. Seuraavalla vuosikymmenellä toiminta alkoi nopeasti yleistyä muuallakin. Ensimmäinen eurooppalainen Suomi-koulu oli v. 1972 perustettu Lontoon lauantaikoulu.

Tehtävä

Suomi-koulujen tuki ry

  • koordinoi Suomi-koulujen opetustyötä ja toimii tiedonvälittäjänä
  • informoi kouluja ajankohtaisesta opetusmateriaalista, edistää sen saatavuutta ja ideoi uutta materiaalia yhdessä Suomi-koulujen kanssa
  • ylläpitää Suomi-koulujen toimintaan liittyvissä asioissa yhteyksiä valtionhallintoon ja kouluja lähellä oleviin yhteisöihin Suomessa
  • toimii yhtenä asiantuntijana, kun käsitellään Suomi-koulujen tarpeisiin ja kehittämiseen liittyviä asioita

Jäsenyys

Suomi-koulujen tuki ry:hyn liitytään täyttämällä liittymislomake.

Järjestöön voivat liittyä kaikki maailmalla toimivat Suomi-koulut. Opettajat ovat jäseniä koulujensa kautta. Koulujen tehtävänä on ilmoittaa ajantasaiset jäsentiedot Suomi-koulujen tuki ry:lle.

Jäsenmaksua ei ole.

Liity jäseneksemme
Järjestöön voivat liittyä kaikki maailmalla toimivat Suomi-koulut.
LIITY