logo
OPS-suositus

Tutkimusta

Suomi-kouluihin liittyvää tutkimustietoa

Oppikirjatutkimusta

Suomi-koulujen oppilaille on vaikeaa valita oppimista mahdollisimman hyvin tukevia oppi- ja harjoituskirjoja. Mistä tämä johtuu, millaisia ratkaisuja opettajat ovat tehneet ja miksi, selviää Christina Alhon tutkimuksesta, joka ilmestyi keväällä 2012 Helsingin yliopistossa.

MILLAINEN OPPIKIRJA SUOMI-KOULUUN? on myös varsinainen aarreaitta kaikille, jotka ovat kiinnostuneet lasten kaksi- ja monikielisyydestä, opettamisesta ja oppimisprosessista.

Tutkimuksia Suomi-kouluista

Aapiskukkoa ja Aku AnkkaaMaila Eichhornin laatima, opetusministeriön vuonna 2006 julkaisema 120-sivuinen selvitys Suomi-koulujen toimintaedellytyksistä.

Muita tutkimuksia:

Hannele Branch, 1981 Suomi-kouluista. School of Slavonic and East European Studies, University of London.

Eichhorn, Maila; Helttunen Anne (toim.) 2004: Kotimaana suomen kieli. Näkökulmia suomen kielen säilymiseen ja kehittymiseen ulkomailla. Äidinkielen opettajain liitto. Helsinki.

Karttunen, Sanna Maria 1996: Suomi-koulujen tilanne ja tulevaisuudennäkymät. Kasvatustieteen sivulaudatur. Joensuun yliopisto.

Voipio Sanna 1999: Saksansuomalaisten lasten ja nuorten kasvatus kaksikielisiksi perheissä ja Suomi-kouluissa – tapaustutkimus Muenchenistä ja Hampurista. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Tutkimuksia kaksi- ja monikielisyydestä

Sirje Hassisen tutkimus Lapsesta kasvaa kaksikielinen, 2005. Kirjan voi tilata mm. kustantajan (Finn Lecturan) verkkokaupasta www.kirjasi.fi.

Sirje Hassisen väitöstutkimus SIMULTAANINEN KAKSIKIELISYYS. Läheiset sukukielet viro ja suomi rinnakkain. Oulun yliopisto.