logo
OPS-suositus

Tutkimusta

Suomi-kouluihin liittyvää tutkimustietoa

Oppikirjatutkimusta

Suomi-koulujen oppilaille on vaikeaa valita oppimista mahdollisimman hyvin tukevia oppi- ja harjoituskirjoja. Mistä tämä johtuu, millaisia ratkaisuja opettajat ovat tehneet ja miksi, selviää Christina Alhon tutkimuksesta, joka ilmestyi keväällä 2012 Helsingin yliopistossa.

MILLAINEN OPPIKIRJA SUOMI-KOULUUN? on myös varsinainen aarreaitta kaikille, jotka ovat kiinnostuneet lasten kaksi- ja monikielisyydestä, opettamisesta ja oppimisprosessista.

 

Tutkimuksia Suomi-kouluista

Aapiskukkoa ja Aku AnkkaaMaila Eichhornin laatima, opetusministeriön vuonna 2006 julkaisema 120-sivuinen selvitys Suomi-koulujen toimintaedellytyksistä.

Muita tutkimuksia:

Hannele Branch, 1981 Suomi-kouluista. School of Slavonic and East European Studies, University of London.

Eichhorn, Maila; Helttunen Anne (toim.) 2004: Kotimaana suomen kieli. Näkökulmia suomen kielen säilymiseen ja kehittymiseen ulkomailla. Äidinkielen opettajain liitto. Helsinki.

Karttunen, Sanna Maria 1996: Suomi-koulujen tilanne ja tulevaisuudennäkymät. Kasvatustieteen sivulaudatur. Joensuun yliopisto.

Voipio Sanna 1999: Saksansuomalaisten lasten ja nuorten kasvatus kaksikielisiksi perheissä ja Suomi-kouluissa – tapaustutkimus Muenchenistä ja Hampurista. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Tutkimuksia kaksi- ja monikielisyydestä

Sirje Hassisen tutkimus Lapsesta kasvaa kaksikielinen, 2005. Kirjan voi tilata mm. kustantajan (Finn Lecturan) verkkokaupasta www.kirjasi.fi.

Sirje Hassisen väitöstutkimus SIMULTAANINEN KAKSIKIELISYYS. Läheiset sukukielet viro ja suomi rinnakkain. Oulun yliopisto.

Jyväskylän yliopisto, Leila Imppolan väitös 8.4.2020: Ulkosuomalaislapset ovat osa kielivarantoa

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/68128/978-951-39-8105-1_vaitos08042020.pdf?sequence=1&isAllowed=y