logo
OPS-suositus

Koulutusta

Suomi-koulun opettajana toimimiseen sopivin koulutus on lastentarhanopettajan, peruskoulunopettajan tai aineenopettajan koulutus. Toiminnassa on kuitenkin mukana koulutustaustaltaan hyvin erilaisia ihmisiä.

Ohjeita Suomi-koulujen opettajille suunnattujen maakohtaisten koulutusten järjestäjille

Opettajien täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus toimimaissa

Suomen valtion antaman avustuksen turvin ja yhteisöjen tai yksityisten tuella niissä maissa, joissa on paljon Suomi-kouluja, järjestetään säännöllisesti – mahdollisuuksien mukaan vuosittain – Suomi-koulujen opettajille maakohtaisia jatkokoulutuspäiviä. Näin tehdään ainakin Isossa-Britanniassa, Saksassa, Sveitsissä ja Kreikassa yhdessä Kyproksen kanssa. Suomi-koulujen tuki ry on järjestänyt opettajien jatkokoulutusta kaukomaissa kuten Australiassa, Singaporessa ja Kiinassa. Myös Kanadan suomen kielen opettajain liitto (KSKOL) on järjestänyt useita koulutustilaisuuksia. Joissakin maissa muutamat Suomi-koulut ovat itse järjestäneet yhteistyössä paikallisten yliopistojen kanssa opettajilleen jatkokoulutusta. Näin on tehty varsinkin Yhdysvalloissa.

Joissakin Suomi-koulujen toimimaissa (esim. Sveitsissä) paikalliset kouluviranomaiset järjestävät jatkokoulutusta myös suomen opettajille. Tämä koskee niitä Suomi-kouluja, jotka ovat mukana maahanmuuttajille laaditussa oman kielen ja kulttuurin -ohjelmassa. Tällöin opettajia velvoitetaan osallistumaan joihinkin koulutustilaisuuksiin. Heille tarjotaan myös pitkäkestoisempia jatkokoulutusmahdollisuuksia.

Suomessa

Vuodesta 2001 lähtien Opetushallitus on järjestänyt Suomi-koulujen opettajille kolmipäiväiset jatkokoulutuspäivät kerran vuodessa Helsingissä. Näiden koulutuspäivien aikana pureudutaan monipuolisesti Suomi-koulujen opettajien opetusongelmiin, mm. perehdytään asiantuntijoiden avulla eri opetusmetodeihin, tutustutaan uusiin oppikirjoihin sekä lasten ja nuorten kirjallisuuteen, käydään tapaamassa kustantajia ja saadaan ajankohtaista tietoa Suomesta, erityisesti Suomen koulutusjärjestelmässä tapahtuneista uudistuksista. Koulutuspäivillä ovat aina mukana myös ne Suomessa toimivat ulkosuomalaisjärjestöt, jotka monin eri tavoin tukevat Suomi-koulujen työtä ja lasten ja nuorten suomen oppimista. Helsingin jatkokoulutuspäivät ovat Suomi-koulujen opettajille tärkeä foorumi myös ajatusten ja kokemusten vaihtoon. Tiedon lisäksi tankataan motivaatiota, intoa ja voimaa työssä jaksamiseen.

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehityskeskus Palmenia on järjestänyt Suomi-koulujen opettajille pitempijaksoista (kolme opintoviikkoa) koulutusta, jossa osa opetuksesta on järjestetty etäopetuksena, osa lähiopetuksena.

Katso maakohtaiset koulutuspäivät

Liity jäseneksemme
Järjestöön voivat liittyä kaikki maailmalla toimivat Suomi-koulut.
LIITY