logo
OPS-suositus

Suomi-kouluseminaari Rotterdamissa – yhdistys kutsuttuna paikalla

Ulkosuomalaiset kokoontuivat Rotterdamissa

Suomi-koulujen tuki ry. osallistui ensimmäistä kertaa kutsuttuna Ulkosuomalaisparlamentin aluetapaamiseen keväisessä parlamentissa 16.-17.3.2024.

Suomi-koulujen tuki ry.:n puheenjohtaja oli kutsuttu paikalle vetämään Suomi-kouluseminaaria ulkosuomalaisille.

Suomi-kouluseminaariin osallistui kymmenkunta ulkosuomalaista, jotka ovat aktiivisia niin Suomi-koulussa kuin Ulkosuomalaisparlamentissakin.

Suomi-kouluseminaarin sisältö 

Suomi-kouluseminaarissa puhuimme Suomi-koulussa toimimisen motivaatiosta. Kertasimme ulkoisen ja sisäisen motivaation eroja ja pohdimme miten nämä ohjaavat niin perheiden kuin opettajien/hallinnon kuin apuopettajienkin ulkosuomalaistyötä Suomi-koulun piirissä. Taustatietoa asiasta: https://voimapuu.com/2017/09/07/miten-pitaa-ylla-motivaatiota/ .
Kertasimme myös ryhmänmuodostuksen tapoja Suomi-koulussa sekä puhuimme suomalaisen peruskoulun kehityksestä ja ajankohtaisista asioista suhteessa Suomi-koulujen sisältöön tai rakenteeseen.
Lisäksi keskustelimme monikielisyyden ja kielikasvatuksen termeistä sekä merkityksestä ja päätimme yrittää järjestää maailmanlaajuisen vanhempainillan järjestämisestä ulkosuomalaisten kesken, ei yksittäisen koulun asioissa mutta nimenomaan tämän monikielisyyden ja kielikasvatuksen näkökulmasta (“valistushengessä”).
USPKE:n tärkein tapa edistää Suomi-kouluasiaa on lobbaus. Suomi-koulujen valtionrahoitus ei ole kestävällä pohjalla Suomessa vaan rahoitusta joudutaan joka vuosi anomaan (ja jännittämään) uudelleen. Tässä tarvitaan jokaisen ulkosuomalaisen ja jokaisen Suomi-koulutoimijan aktiivisuutta niin maailmalla kuin Suomessakin. On tärkeää, että jokainen Suomi-koulussa jollakin tapaa osallistuva puhuu asiasta ympärillään (yritysmaailma, virkahenkilökoneisto, sukulaiset, ystävät, tuttavat, media, sosiaalinen media). Emme ikinä tiedä, missä kukin taho vaikuttaa, joten sen takia laajasti asioista puhuminen ja tietysti positiiviseen sävyyn edesauttaa Suomi-kouluasiaa.
Tarkastelimme Suomi-kouluopettajien vuosittaista koulutustarvetta sekä keskustelimme tulevista koulutuspäivistä, pohdimme sisältöä ja kirjasimme Suomeen vietäväksi toiveita mahdollisista kouluttajista ja sisällöstä.
Tärkein lopputulema oli se, että Suomi-koulukentällä on kehitytty valtavasti viimeisten 10-12 vuoden aikana ja että tämän kehityksen pitää jatkua. Kaikki osallistujat olivat sitä mieltä, että Suomi-koulutermiä EI saa muuttaa tai vaihtaa, kun olemme nyt vasta saaneet sen ns. vakiinnutettua. Suomi-koulu ja Suomi-kouluopettaja termit sisältävät tunnelatautuksen, joka on arvokas niin perheiden, työntekijöiden kuin oppilaidenkin suuntaan. Koulut kokevat, että haluavat nimenomaan avartaa tässä yhteydessä koulu-termin sisältöä ja laajentaa ajatusmaailmaa siitä, millainen yhteinen paikka ja arvojen välityspaikka Suomi-koulu ja koulu ylipäätään voi olla.
Todettiin, että Suomi-kouluverkosto toimii terveessä, keskustelevassa ja positiivisessa ympäristössä, tätä halutaan jatkossakin vaalia. Asioista voidaan aina keskustella, vaikka henkilöt olisivat eri mieltä. Luottamus siihen, että jokainen haluaa verkostolle hyvää ja parasta.
Pähkinänkuoressa:
– taloudellinen tuki jatkumoksi, valtionrahoitukseen pysyvästi Suomi-koulut
– Suomi-koulujen tunnettuuden lisääminen, rakenteen vahvistaminen
– Suomi-koulujen vanhempien sekä ulkosuomalaisten lasten vanhempien tavoittaminen: Monikielisyys ja kielikasvatus – aiheiden esittely ja juurrattaminen osaksi perheiden arkea ja arvoja
– Suomi-koulutoimijoiden/opettajan identiteetin vaaliminen ja vahvistaminen, verkostoituminen

Ulkosuomalaisparlamentti kokoontuu eri alueille maailmassa, nyt oli kyseessä Keski-Euroopan alueen kokoontuminen. Ulkosuomalaisparlamentin toiminnasta saa lisätietoja nettisivuilta: https://suomi-seura.fi/usp-etusivu/ 

Kiitos Rotterdamin merimieskirkolle upeista puitteista (kuvissa). Kiitos järjestäjille!

Rotterdamin merimieskirkko

Rotterdamin merimieskirkko

Alankomaiden suurlähettiläs Similä pitää puheenvuoroaan. Benelux-maiden toiminnanjohtaja Jaakko Heinimäki kuvaa puhetta. Oli hienoa, että paikalla oli niin Suomi-Seuran toiminnanjohtaja Pekka Sauri, Benelux-maiden merimieskirkon toiminnanjohtaja Jaakko Heinimäki sekä Alankomaiden suurlähettiläs Ilkka-Pekka Similä.

Rotterdamin merimieskirkon aula on juhlava.

Viikonlopun ohjelmaa…

Parasta antia! Nuorisoseminaariin osallistujia Ulkosuomalaisparlamentin tapaamisessa

Suomi-kouluseminaariin osallistuneita ulkosuomalaisparlamentissa aktiivisia ihmisiä, taustalla Rotterdamin merimieskirkko

Keväinen Rotterdam

Upean ulkosuomalaistarinansa jakanut Faleha Ubeis herätteli osallistujia pienellä arabialaisella liikunnalla, olkapäät, peppu, lantio, kädet, ranteet saivat ihanaa taukoliikuntaa.

Jaakko Heinimäen aivan ihana kokousvahvistus – Mr Goofy!