logo
OPS-suositus

Säännöt

Säännöissä määritellään koulua ylläpitävän yhdistyksen (rekisteröity tai rekisteröimätön) tarkoitus ja tehtävät. Jos mahdollista, uuden koulun sääntöjen laatimisessa kannattaa käyttää saman maan muiden koulujen sääntöjä pohjana. Tärkeää on, että säännöissä mainitaan ainakin seuraavat asiat:

● yhdistyksen nimi

● yhdistyksen kotipaikka

● tarkoitus ja toimintamuodot (miten yhdistys aikoo toimia ja mihin se pyrkii toiminnallaan)

● jäsenmaksu (kerätäänkö jäseniltä jäsenmaksua tai muita maksuja)

● hallitus ja tilintarkastajat (kuinka monta jäsentä valitaan yhdistyksen hallitukseen/johtokuntaan)

● tilikausi (milloin alkaa ja milloin päättyy)

● nimenkirjoitusoikeus

● yhdistyksen kokoukset (milloin pidetään tärkeimmät kokoukset)

● koollekutsumistapa (miten yhdistyksen kokous kutsutaan koolle)

● yhdistyksen lakkauttaminen

Suomi-koulujen tuki ry ei voi antaa tämän tarkempia ohjeita, koska eri maiden yhdistyslait poikkeavat toisistaan ja Suomi-koulujen tulee noudattaa nimenomaan oman toimintamaansa lakeja. Epäselvyyksien välttämiseksi kannattaa kuunnella paikallisen yhdistyslain tuntevaa juristia. 

Säännöt on hyvä laatia mahdollisimman lyhyiksi ja yksiselitteisiksi. Yksityiskohtia kannattaa välttää. Sääntöjen rinnalle koulu voi laatia yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet, joiden muuttaminen on helpompaa kuin sääntöjen. 

Valtion tukea saavan koulun säännöt eivät saa olla ristiriidassa Opetushallituksen antamien ohjeiden kanssa. Nämä kriteerit ja hakuohjeet löytyvät Suomi-Seuran sivuilta.

Liitteinä muutamia esimerkkejä Suomi-koulujen säännöistä:

Zürichin Suomi-koulun säännöt

Ison-Britannian rekisteröityjen koulujen mallisäännöt (englanninkieliset)

Takaisin hakemistoon

Liity jäseneksemme
Järjestöön voivat liittyä kaikki maailmalla toimivat Suomi-koulut.
LIITY