logo
OPS-suositus

Esittelyssä: Etäkoulu Kulkuri

Suomi-koulujen tuki ry.:llä on perustajajäseniä. Perustajajäseniä ovat Kansanvalistusseura (Etäkoulu Kulkuri), Suomi-Seura ry., Kesälukioseura sekä Äidinkielenopettajain liitto.

Nyt esittelyssä Etäkoulu Kulkuri!

Etäkoulu Kulkuri on Kvs-säätiössä toimiva, ulkomailla asuvien suomalaislasten verkkokoulu. Kulkurissa voi opiskella suomen kieltä ja suomen kielellä, tarvittaessa kaikkia suomalaisen koulun aineita. Suurin osa oppilaista käy koulua ulkomailla ja opiskelee sen ohessa Kulkurin suomen kielen kursseilla.

Kulkurissa suomen kielen ylläpitäminen ja kehittäminen onnistuu silloinkin, kun lähistöllä ei ole Suomi-koulua. Suomi-koulun rinnalla Kulkuri vahvistaa erityisesti suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen taitoja.

Kulkurin yhteydessä toimii Nomadskolan, jossa ulkomailla asuvat suomenruotsalaiset voivat opiskella ruotsia äidinkielenä (modersmål)  ja suomea toisena kotimaisena (finska).

Lisätietoja: Tuija Tammelander, koulun johtaja

tuija.tammelander@kvs.fi