logo
OPS-suositus

Moninainen Suomi: Lähes 80 Suomi-koulujen opettajaa kokoontuu Helsinkiin

Moninainen Suomi: Lähes 80 Suomi-koulujen opettajaa 16 maasta kokoontuu Helsinkiin 3.-4.8.2023

MIKÄ ON SUOMI-KOULU?

Lue täältä: https://suomikoulut.fi/mika-on-suomi-koulu/perustietoa-suomi-kouluista/

Tiedote.

Julkaistu: 02.08.2023
Suomi-Seura ry

Suomalaisuus on aina ollut monia kieliä ja kulttuureja, useita suomalaisia kulttuureja, kaikki erilaisia – kaikki suomalaisia. Helsingissä 3. – 4.8.2022 järjestettävien Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivien kantavana teemana on moninainen Suomi.  Kaksipäiväisten koulutuspäivien aikana opettajat luotaavat myös katseensa tulevaisuuteen pohtien maailmalla olevien Suomi-koulujen suuntaa jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutuspäiville osallistuu noin 80 Suomi-koulujen opettajaa 16 maasta.

Moninainen Suomi, moninainen ulkosuomalaisuus. Maastamuutto Suomesta on viime vuosikymmeninä ollut kasvava, monimuotoinen ja muuttuva ilmiö. Muuttoliikkeen seurauksena ulkomailla asuu noin 300 000 Suomen kansalaista. Viimeaikaiset ulkosuomalaistutkimukset osoittavat, että ulkomailla asuvat suomalaiset ovat kielellisesti, kansalaisuudeltaan ja kulttuurisesti hyvin monimuotoinen ryhmä. Kaksoiskansalaisia, kaksikielisiä ja erilaisiin vähemmistöihin kuuluvia on paljon. Suomalaisuus koetaan tärkeäksi ja kieli nähdään keskeisenä osana etnistä ja kulttuurista identiteettiä. Suomi on läsnä arjessa juuri äidinkielen muodossa. Eurooppalaisuus ja maailmankansalaisuus määrittelevät ulkosuomalaisia leimallisesti. Ulkosuomalaisten identiteetti onkin monitahoinen ja siinä yhdistyvät lokaalit ja globaalit elementit. Ne eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan toisiaan täydentäviä. (Siirtolaisuusinstituutti 2021; Taloustutkimus 2022).

Kielellisen ja kulttuurisen identiteetin ylläpitäminen ja vahvistaminen on entistä tärkeämpää maailmanmuutosten keskellä. Suomi-koulut ovat merkittävä tuki ulkosuomalaisperheiden identiteetin vahvistamisessa, kielellisessä kehityksessä, monikielisyys- ja suvaitsevaisuuskasvatuksessa.  Suomi-koulut ovat kielikouluja, joissa annetaan suomalaistaustaisille lapsille täydentävää opetusta suomen kielessä sekä tutustutetaan heitä suomalaiseen kulttuuriin. Kouluja on maailmalla noin 140 ja niissä opiskelee noin 4 000 ulkosuomalaislasta ja -nuorta. Vanhin edelleen toiminnassa oleva Suomi-koulu on Toronton Suomen Kielen Koulu, joka on perustettu vuonna 1960. Ensimmäinen eurooppalainen Suomi-koulu on v. 1972 perustettu Lontoon suomalainen lauantaikoulu.

Suomi-koulut toimivat myös ulkosuomalaisten kohtaamispaikkoina, joissa lasten kielen opetuksen rinnalla vanhemmilla on mahdollisuus tavata toisia suomalaisia, keskustella suomeksi, lainata koulun kirjastosta suomenkielisiä kirjoja ja juhlia yhdessä lasten kanssa perinteisiä suomalaisia juhlia.

Suomi-koulujen koulutuspäivät järjestävät yhteistyössä Suomi-koulujen tuki ry, Opetushallitus ja Suomi-Seura ry. 

Tiedustelut ja haastattelupyynnöt: yhteisöpäällikkö Maarit Hyvärinen +358 (0)44 710 9324, maarit.hyvarinen@suomi-seura.fi ja Suomi-koulu assistenttiSonja Sorri, +358 (0)44 7109386, sonja.sorri@suomi-seura.fi

Lähteet:

Hovi, Tervonen ja Latvala-White: Muuttuva ulkosuomalaisuus. Kyselytutkimus maastamuutosta ja ulkosuomalaisuudesta. Siirtolaisuusinstituutti. Turku 2021.

Westinen ja Rahkonen: Meren takana kotimaa. Mitä ulkosuomalaiset ajattelevat identiteetistään ja suhteestaan Suomeen sekä nykyiseen asuinmaahansa? Kyselytutkimuksen raportti. Taloustutkimus 2022.