logo
OPS-suositus

Tekstitulkki välittää, selittää, puhututtaa

Tekstitulkin neljäs (!) versio on juuri ilmestynyt!
Tekstitulkin uusimmasta versiosta suuri kiitos tekijätiimille (erityisesti Christina Alho, Maila Eichhorn, Helena Korpela sekä Anne Helttunen).

Tekstitulkki on ladattavissa tämän sivuston “Jäsenmateriaali” – kohdasta. Jäsenmateriaalit avautuvat salasanalla, jonka olet saanut, kun olet liittynyt jäseneksemme.

Tässä katkelma Tekstitulkin esipuheesta:

“Tekstitulkki (2022) jatkaa edeltäjiensä (Tekstitulkki, 2001, Tekstitulkki II, 2005, Uusi
tekstitulkki, 2013*) perinnettä korostamalla autenttisten tekstien merkitystä osana
suomen kielen oppimisprosessia. Tekstitulkki on opettajan työkalu, joka on laadittu
oppimisen tueksi opiskelijoille, joilla on jo vähintään perustiedot suomesta.

Aineisto soveltuu parhaiten eurooppalaisen viitekehyksen tasoilla A2–B1 oleville
oppijoille, mutta myös jo toimivan itsenäisen suomen kielen taidon saavuttaneet
opiskelijat voivat löytää siitä tasolleen sopivia tekstejä ja tehtäviä ja rikastuttaa
niillä kielitaitoaan.

Tekstitulkki on suunniteltu lähinnä nuorille ja aikuisille oppijoille, ja se soveltuu suomen opetukseen yhtä hyvin ulkomailla kuin Suomessakin.
Tekstitulkki on aineistokokoelma, joka ei ilmesty paperisena versiona, vaan jokaisen
helposti saavutettavassa muodossa sähköisenä pdf:nä. Opettaja, oppija tai koulu
voi tulostaa itselleen joko koko materiaalin tai vain ne osat, joihin haluaa tutustua.
Tekstitulkki sisältää yhteensä kymmenen eri teemakokonaisuutta, joista yksi
perustuu kirjallisuuteen ja yhdeksän autenttisiin sanoma- tai aikakauslehtien ja
internetjulkaisujen teksteihin.

Teemapaketit ovat vaikeustasoltaan erilaisia, ja ne
voidaan käsitellä missä järjestyksessä tahansa. Joitakin teemoja on tarkasteltu niin
laajasti, että Tekstitulkkia voidaan käyttää myös useiden päivien mittaiseen projektityöskentelyyn tai valita palanen yhdestä teemakokonaisuudesta yhdelle oppitunnille. Tekstit välittävät opiskelijoille tietoa tämän päivän Suomesta, tutustuttavat heidät suomalaiseen kulttuuriin ja antavat oppilaille välineitä ajankohtaisten teemojen käsittelyyn ja niistä keskustelemiseen. Joihinkin paketteihin sisältyy
myös verkko-osoitteita, joista voi hankkia lisätietoa käsiteltäviin teemoihin. Koska
tekstien teemat toistuvat usein tiedotusvälineissä, niitä on helppo päivittää ja lisätä niihin ajankohtaisia uutisia ja artikkeleita.
Kirjallisuustekstit ovat Tekstitulkissa vain alkuperäisessä muodossaan. Kirjallisuustekstien avulla oppilaita ohjataan lähestymään suomenkielistä kirjallisuutta
rohkeasti ja ennakkoluulottomasti ja etsimään itsenäisesti erilaisia tulkintamahdollisuuksia…”

 

 

Liity jäseneksemme
Järjestöön voivat liittyä kaikki maailmalla toimivat Suomi-koulut.
LIITY