logo
OPS-suositus

Tunnustuspalkinto Suomi-kouluille

Lämmin ja nöyrä kiitos Alfred Kordelinin säätiölle. Suomi-koulujen tuki ry. on tänään vastaanottanut toimintamme kannalta aivan uskomattoman tunnustuksen – 30000 euroa suomen kielen ja kulttuurin vaalimisesta ulkomailla.

Tämä palkinto on kaikkien suomikoululaisten, Suomi-koulujen opettajien ja -aktiivien.
Kiitos kaikille sinnikkäästä ja tärkeästä työstä, joka nyt palkittiin ja huomioitiin Suomessa. Työ jatkuu, palkinto käytetään suoraan koulujen toimintaan lasten parhaaksi.

Kiitos myös perustajajäsenillemme (Kansanvalistusseura, Kesälukioseura, Suomi-Seura, Äidinkielenopettajain liitto), tärkeille yhteistyötahoillemme (kuten Opetushallitus) sekä kaikille tukijoillemme.

Alla puheenjohtajamme kiitospuhe palkinnon antamisen yhteydessä. Kiitospuhetta ei luettu suoraan paperista, mutta se noudatteli tämän puheen linjaa tarkasti…

Alfred Kordelinin säätiön lehdistötiedote: https://kordelin.fi/alfred-kordelinin-saatio-myonsi-nelja-palkintoa/?fbclid=IwAR1KxhRTz-rm2K3wv6vLeNv9um-FqXJF6UAMQaUPViormKvOj43ZemU6NtA

 

 

 

 

 

Arvoisa juhlaväki,

Kiitos. Valtava kiitos!

Jo J.V. Snellman on todennut aikoinaan, että ”Kieli ei kiinnitä yksilöä yksin isänmaahan, vaan heimoon yleensä.” Tässä lausahduksessa kiteytyy Suomi-koulujen toiminta nykyisessä, kovin nopeatempoisessa ja toisinaan niin rajattomalta tuntuvassa maailmassamme. Suomi-koulussa pääsemme kielen kautta mukaan suomalaisten joukkoon – Suomen tunteisiin, taiteisiin ja tietoon.

Suomi-koulujen tuki ry. on nöyrän kiitollinen saamastaan tunnustuksesta, tästä palkinnosta, josta emme osanneet edes unelmoida. Heti alkuun haluan todeta, että vaikka saankin edustaa Suomi-koulujen tuki ry.:tä tänä iltana, Suomi-koulujen tuki ry. on yhtä kuin ne kaikki yli neljätuhatta suomikoululaista ympäri maailman – Australiasta Argentiinaan. Tämä palkinto menee suoraan ulkosuomalaisille lapsille ja nuorille.

Kaikilla näillä lapsilla ja nuorilla on ilo ymmärtää suomea. Suomi on mahtava salakieli ulkomailla, monen perheen ”oma juttu”. Ulkosuomalaiset lapset ovat poikkeuksetta ylpeitä toisesta tai kolmannesta kotimaastaan, mutta he tarvitsevat tukea kielen monipuoliseen kehittymiseen, suomen kielen lukutaidon vahvistamiseen sekä kulttuurimme ymmärtämiseen. 
Kiitos Alfred Kordelinin säätiölle tämän tuen lisäämisestä ja monipuolistamisesta tänä iltana saadun palkinnon avulla.

Palkinnosta kuultuani luin Kordelinista hieman enemmän. Kordelinin elämästä on todettu: 
”Yhtäältä Kordelin itse osasi oikein lukea ajan merkit ja hyödyntää piilevät mahdollisuudet. Toisaalta hän välttämättä tarvitsi liiketoimintaansa eri alojen asiantuntijoiden apua…”
ja kuvaus jatkuu, kun puhutaan Kordelinin työnteosta: 
Toisaalta Kordelin osasi – silloin kun ankaralta työnteoltaan malttoi – olla mainio seuramies ja järjestikin ystävilleen mieleenpainuvia juhlia. (Ja tämän totesin juuri olevan varsin totta – kun sain maistaa Kordelinin nimikkodrinkkiä…)

Voisin tässä lauseessa korvata Kordelin nimen termillä Suomi-koulu: 
”Yhtäältä Suomi-koulut osaavat lukea ajan merkit ja hyödyntää piilevät mahdollisuudet. Toisaalta Suomi-koulut tarvitsevat koulujen toimintaan eri asiantuntijoiden apua. 
Toisaalta Suomi-koulut osaavat -silloin kun ankaralta työnteoltaan malttavat – olla mainioita seuramiehiä ja Suomi-koulut järjestävätkin ystävilleen mieleenpainuvia suomalaisia juhlia.”
Maailmalla toimivat Suomi-koulut eivät ole vain suomen kielen opetuspaikkoja. Ne toimivat maamme peileinä maailmalla ja kokoavat alueen suomalaiset, pohjoismaalaiset ja muut Suomen ystävät yhteen.

Suomi-koulujen asema on vahvistunut ja jäsentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Maailman muuttoliikkeet ja aikamme alati muuttuva mediayhteiskunta on osoittanut, kuinka tärkeänä oman kielen, omien juurien ja oman kulttuurinen vaalimista pidetään. Kuinka tärkeää suomalainen ajattelu ja toimintakulttuuri oikeastaan on. Kuinka kielen ja kulttuurin osaaminen, hahmottaminen ja sen vivahteiden tunnistaminen on avain monikulttuuriseen dialogiin, suvaitsevaisuuteen, rauhaan. 
Päätän Opetushallituksen pääjohtajan Olli-Pekka Heinosen viisauteen: 
”Kieli on ihmisen kaikki.”

Kiitos.

Veera Toivonen ja Annukka Sarikka vastaanottivat palkinnon Helsingissä 6.11.2018.

Puheenjohtaja Veera Toivonen hämmästyneen iloisen häkeltynyt Suomi-kouluille suodusta tunnustuksesta. Hyvä me!