logo
OPS-suositus

Kreikan ja Kyproksen koulutuspäivät 2015

Kreikan ja Kyproksen suomalaisten 1. tapaaminen & Suomi‐koulujen opettajien ja vanhempien seminaari, Thessaloniki 20. – 22.3.2015

Kreikan ja Kyproksen Suomi‐koulujen opettajien ja vanhempien seminaariin oli tällä kertaa yhdistetty myös paikallisten suomalaisten tapaaminen, ensimmäinen laatuaan. Suomi-koulujen opettajien ja vanhempien seminaarissa oli 23 osallistujaa, joista opettajia oli 12, ja alla olevat koulut olivat edustettuina:

Ateenan seudun Suomi-koulu, Kreikka
Hanian Suomi-koulu, Kreikka
Kosin Suomi-koulu, Kreikka
Rodoksen Suomi-koulu, Kreikka
Thessalonikin Suomi-koulu, Kreikka
Limassolin Suomi-koulu, Kypros

Kreikan ja Kyproksen suomalaisten tapaamisessa oli 37 osallistujaa.

Ohjelma alkoi Suomi-koulun oppitunneilla, joissa oli vierailevat opettajat: Pauliina Mäkinen‐Loukas (Pireuksen Suomi-koulu, kuvassa) ja Riitta Moisander (Taiteen edistämiskeskuksen erityisasiantuntija) . Ensimmäisen koulutunnin aikana Riitta ohjasi pienten ryhmää, ja aiheena oli ”Muotoja ja värejä”. Pauliina opetti isoja, aiheenaan “Tutustu tunteisiin”. Toisen tunnin aikana Pauliina vuorostaan ohjasi pienten ryhmää, aihe sama kuin edellä, ja Riitta piti isommille tunnin, jonka aiheena oli ”Mielikuva – Kuva” – Betty Edwardsin menetelmä.

Heti oppituntien ja kahvitauon jälkeen alkoi Suomi‐koulujen opettajien ja vanhempien seminaari, johon saattoivat osallistua kaikki halukkaat. Ensimmäsen luennon piti Riitta Moisander, Taiteen edistämiskeskuksen erityisasiantuntija, ja hänen aiheensa oli ”Taidekasvatus kulttuurin ja kielen siirron välineenä”. Kuulimme, kuinka Suomessa on syntynyt ”Hei katso minua silmiin!” Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma vuosille 2014-2018.

Tarkastelimme mm. Riitta Moisanderin laatimaa kulttuuri- ja taidekasvatuksen Suuri puu -piirrosta. Saimme myös tietää, että yksi ohjelmassa ehdotetuista toimenpiteistä on se, että Suomeen perustetaan Valtakunnallinen lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen edistämiskeskus (Valas). Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi on luettavissa osoitteessa opetus- ja kulttuuriministeriön sivulla.

Seuraavaksi esiintyi Suomi‐koulujen tuki ry:n edustaja Eeva Salomaa‐Jago, joka selosti Tuki ry:n taustaa ja toimintaa sekä yleisesti että erityisesti Lukupiirien osalta. Heti tämän jälkeen kuulimmekin aiheesta lisää, kun Petra Stratoudaki & Ritva Pöllänen‐Psaroudaki selostivat Hanian Suomi‐koulun lukupiiriprojektia. Kooste heidän esityksestään on nähtävissä täällä.

Hanian jälkeen oli Rodoksen Suomi-koulun vuoro. Minna Puhakka ja Marika Kärkkäinen esittelivät Rodoksen Suomi‐koulun projektityöskentelyä. Esimerkkinä tästä on nyt käynnissä oleva Maapalloprojekti, josta voi lukea lisää täältä.

Suomikouluosuuden viimeiset vieraat olivat Roula Tsokalidou ja Evi Kompiadiou (School of Early Childhood Education, Aristotle University of Thessaloniki & Group ‘Polydromo’), ja heidän aiheensa oli “Issues of Bilingualism and Educational Activities”. Saimmekin erittäin kiinnostavaa, ja monien mielestä vapauttavaa, tietoa kaksi- ja monikielisyydestä.

Kreikan ja Kyproksen suomalaisten tapaamisessa kuulimme seuraavien henkilöiden puheenvuorot:

Johanna Lammi, lähetystöneuvos, suurlähetystö Kreikka; Jenny Kristiina Orphanou, konsulivirkailija, suurlähetystö Kypros; Pertti Hell, turistipappi, Rodos; Mari Hilonen, sosiaalikuraattori, Ateenan Merimieskirkko; Marko Suomalainen, paikallisedustaja, Helsingin Suomi‐seura.

Puheenvuoroja seuranneessa keskustelussa tulivat esille mm. Ulkosuomalaisparlamentti, siihen liittyminen ja sen toiminta sekä mahdollisen leirin järjestäminen Kreikan ja Kyproksen suomikoululaisille. Seuraavan tapaamisen ajankohdaksi sovittiin vuosi 2017 ja paikaksi Kreetan Hania. Niille onnellisille, jotka pystyivät jäämään sunnuntaina vähän pitempään, oli järjestetty opastettu kaupunkikierros ja lounas.

Koko tapahtuma oli erittäin hyvin järjestetty, ja tunnelma oli lämmin ja innostunut. Suuret kiitokset kaikille Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran aktiiveille, erityisesti pääorganisaattori Marko Suomalaiselle.

Muistiin merkitsi, Eeva Salomaa-Jago, Suomi-koulujen tuki ry